(0) item
0
  • Niciun produs în coș.

Date de identificare

Sagal4Care Srl, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei 48, Blc. 7A, Sc.3, Et.6, Ap.94, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/3613/2018, cod unic de înregistrare fiscală RO39026472 (Sagal).

Prelucrare date cu caracter personal

Potrivit prevederilor Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal sunt orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prezenta informare, Sagal notifică clienţii despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.sagal.ro în special cu privire la condiţiile prelucrării şi la drepturile pe care persoanele vizate le au în legatură cu această prelucrare.

Cum prelucrăm datele cu caracter personal

Sagal colectează date cu caracter personal  în mod direct, atunci când clienţii işi vor deschide un cont, vor achiziţiona produse comercializate de Sagal, vor completa formularul de contact, se vor înregistra pentru a primi mesaje de tip newsletter şi în mod indirect atunci când clienţii accesează site-ul www.sagal.ro, prin intermediul fişierelor de tip cookie şi a tehnologiilor similare.

Scopurile pentru prelucrarea datelor sunt: livrarea bunurilor comandate, confirmarea comenzii, informarea privind stadiul comenzii, comunicări cu clienţii privind contul lor sau eventualele reclamaţii legate de bunuri/livrare, precum şi exercitarea unor activităţi comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, monitorizare a vânzărilor şi comportamentului de cumpărare al clienţilor, activităţi administrative şi de media.

Prin completarea formularului de contact, clienţii vor furniza în câmpurile indicate, date cum ar fi: numele, adresa de e-mail şi opţional, numărul de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru comunicarea cu clientul, în baza interesului legitim al Sagal de a  răspunde clientului la solicitarea acestuia, completată în câmpul „mesaj” sau de a păstra o evidenţă a acestor solicitări, reclamaţii, etc.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact nu vor fi folosite pentru a transmite comunicări de marketing, decât dacă clientul işi va exprima consimţământul expres în acest sens (de exemplu prin completarea câmpului special destinat înregistrării pentru newsletter. În cazul acordării consimţământului, clientul va avea posibilitatea de a-l retrage oricând, fie în cadrul comunicărilor transmise, fie printr-un mesaj transmis Sagal la adresa de email office@sagal.ro .

Pentru înregistrarea unui cont pe site-ul nostru, vă vom solicita numele și adresa de email, care vor fi folosite strict pentru comunicarea cu dumneavoastră şi pentru plasarea comenzilor, respectiv confirmarea și livrarea produselor comandate, cu excepţia faptului când ne-aţi acordat deja consimţământul pentru transmiterea mesajelor tip newsletter. În cazul unei comenzi de produse de pe site-ul nostru, vă vom solicita suplimentar  adresa de livrare și  datele de facturare obligatorii conform prevederilor Codului Fiscal.

Vom prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale, precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate depăşi termenul general de prescripţie. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, suntem obligaţi să prelucrăm anumite date pentru perioade mai lungi de timp.

Clienţii au de asemenea posibilitatea de a formula testimoniale cu privire la produsele şi serviciile noastre, care vor fi publicate pe website împreună cu numele şi/sau prenumele clienţilor sau reprezentanţilor acestora, doar dacă vom obţine consimţământul lor expres pentru acest lucru.

Prin utilizarea site-ului nostru, pot fi colectate și informații referitoare la IP-ul dispozitivului pe care il folosiți, localizarea dumneavoastră, tipul de browser sau sistemul de operare folosit, precum și un istoric al paginilor accesate. Aceste informații sunt utilizate strict pentru a monitoriza modul de funcționare al site-ului, a identifica anumite probleme ale site-ului sau pentru a analiza cum putem îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor.

Dacă veţi dori să incetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteţi trimite un mesaj la adresa de email office@sagal.ro cu solicitarea expresă de a înceta orice prelucrare a datelor dumneavoastră.

Site-ul www.sagal.ro se interconectează cu site-uri social media, cum ar fi Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, astfel că, dacă doriți să partajați informații de pe site-ul nostru prin intermediul acestor servicii, trebuie să parcurgeți politica de confidențialitate a acelui serviciu. Dacă sunteți membru al unui site social media, interconectarea poate permite site-ului social să ofere acces site-ului dvs. la informațiile dvs. personale de identificare.

Securitate

Sagal va proteja datele cu caracter personal prelucrate şi va lua toate măsurile de protecţie rezonabile pentru a respecta confidenţialitatea acestora şi pentru a impiedica distrugerea, pierderea, divulgarea lor sau accesul neautorizat la acestea. Vom lua măsuri de restricţionare a accesului fizic la date, utilizarea de parole şi instruirea personalului. Cu toate acestea, având în vedere că unele date pot fi transferate pe internet, acest mod de transmitere nu este complet sigur şi nici nu poate fi securizat de către noi. Astfel, nu vom putea garanta securitatea informaţiilor transmise pe internet, ci doar confidenţialitatea lor odată ce le-am recepţionat.

Transmiterea datelor către terţi

Pentru funcţionarea optimă a site-ului, colaborăm cu furnizori externi de servicii, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal ale clienţilor. Serviciile pentru care colaborăm cu furnizori externi sunt: servicii de curierat, de marketing, de procesare plăţi, de facturare, de contabilitate şi juridice, precum şi altor autorităţi şi instituţii sau profesionişti, în cazul în care reglementările aplicabile ne obligă să facem aceste dezvăluiri. În cazul unui astfel de transfer, colaboratorii noștri vor fi obligați, prin lege și în temeiul unui contract, să nu transmită datele dumneavoastră pentru alte scopuri decât cele expres menționate de noi.

Vom putea de asemenea transmite datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastră expres sau către persoane care acţioneaza legal în numele dumneavoastră şi demonstrează această calitate.

Vom transfera datele dumneavoastră către terțe persoane și atunci când vom fi obligați să dezvăluim anumite informații, în baza unor solicitări legale din partea reprezentanților unor autorități, sau atunci când vom fi obligați să acționăm pentru a preveni o activitate ilegală, precum și atunci când vom fi nevoiți să ne apărăm drepturile sau proprietatea.

Informațiile colectate de produsele de monitorizare

Unele produse comercializate pe site-ul nostru sunt instrumente de monitorizare a unor date și informații cum ar fi localizarea dumneavoastră când desfășurați activități sportive sau temperatura corpului, ritmul cardiac sau alte date asemănătoare, fără de care instrumentele respective nu pot fi folosite. Pentru a putea folosi aceste instrumente și pentru a vedea datele înregistrate, va trebui să accesați aplicația indicată în instrucțiunile de folosire și să vă creati un cont. Datele dumneavoastră  vor fi colectate direct de producătorii acestor produse prin intermediul aplicațiilor respective, iar site-ul www.sagal.ro sau proprietarii acestuia nu vor avea acces la aceste informații. Pentru a fi în cunostiință de cauză cu privire la această colectare, vă recomandăm să verificați politicile de confidențialitate ale producătorilor, pe care le găsiți pe pagina de web a fiecărui producător/produs în parte.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoană căreia îi prelucrăm datele cu caracter personal are următoarele drepturi:

Dreptul de informare – clientul poate solicita informaţii despre prelucrarea datelor sale personale;

Dreptul la rectificare – clientul poate solicita rectificarea datelor eronate sau completarea datelor inexacte;

Dreptul la ştergere – clientul poate solicita ştergerea datelor sale în următoarele situaţii: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) se retrage consimţământul de prelucrare şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; c) prelucrarea a fost ilegală; d) operatorul are obligaţia legală de a şterge datele;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – clientul are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în cazuri specifice prevăzute de lege

Dreptul la portabilitate – clientul are dreptul de a primi datele într-un format structurat care poate fi citit şi de a le transmite unui alt operator

Dreptul la opoziţie – clientul se poate opune prelucrării datelor sale, în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată – inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a depune o plângere – în fata Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; pentru mai multe informaţii accesaţi http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_soluţionare_a_plângerilor

Dreptul de retragere a consimţământului – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare

Acces la datele cu caracter personal

Pentru orice solicitări sau întrebări referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, ne puteţi contacta la adresa de e-mail office@sagal.ro. La solicitarea persoanelor vizate, Sagal va furniza datele prelucrate în format electronic atunci când este tehnic posibil şi în mod gratuit, cu excepţia cazurilor în care cererile sunt excesive, când putem percepe o taxă, în funcţie de costurile administrative. Vom încerca să răspundem solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen în cazul în care prelucrarea solicitării o impune, cu o notificare prealabilă care va menţiona şi motivele prelungirii. În cazul în care nu vă putem răspunde solicitării, fie datorită prevederilor legale, fie din motive tehnice, vă vom informa asupra acestui lucru.